Připadá vám revize elektrospotřebičů Revize elektro revtech naprosto zbytečnou fraškou, která jen vytahuje z lidí peníze? Domníváte se, že již samotný výrobce je povinen dodávat na trh takové elektrické spotřebiče, které plní spolehlivě svou funkci, a tím pádem je zbytečné je ještě kontrolovat v domácnostech? Ano, máte samozřejmě pravdu, výrobky musí plnit přísná kritéria, ale ve hře je něco jiného – lidský faktor.

nářadí elektrikáře

Jestliže by totiž revizní elektrikář kontroloval v domácnosti všechny spotřebiče zakoupené zhruba před týdnem, jistě by jeho práce byla naprosto zbytečná, protože by šlo o výrobky zcela nové. Jenže elektrikář kontroluje spotřebiče mnohem staršího data, na nichž se již podepsal „zub času“. Tím pomyslným zubem samozřejmě máme na mysli lidskou činnost, a ta je, jak známo nevyzpytatelná. Co lidé dovedou se spotřebiči provést a proč je vhodné je alespoň občas kontrolovat?

elektrické vodiče.

Přepálený mixér – mixéry bývají náchylné na přepálení v důsledku jejich přetěžování. Ačkoli před tímto jevem varuje samotný výrobce a doporučuje mixér používat pouze omezenou dobu, někteří lidé na tento pokyn nedbají a riskují i závažný problém, který může vézt až k požáru.

Násilím vytažená šňůra u žehličky – také se vám někdy stalo, že u některých spotřebičů nebylo vůbec snadné je vytáhnout ze zásuvky? A tak jste nakonec museli přikročit k hrubému násilí?

Povolené šrouby u přívodního kabelu – častým přenášením, posouváním, zvedáním, umýváním a dalšími způsoby manipulace lze přívodní kabel uvolnit od spotřebiče, a tím pádem poměrně snadno vyvolat elektrický zkrat. V těchto místech může vzniknout elektrický oblouk a nebezpečný požár.

Nedbalostí poškozená izolace – toto je poměrně častá závada, kdy se přívodní kabel dostane do míst, kde nemá co dělat, a která jej nevratně poškodí. Jsou to například plamen plynového sporáku, zapnutá plotýnka elektrického vařiče, skřípnutá šňůra pod nábytkem atp.