Každý je nadÅ¡ený, když se nastane ta velká chvíle, ale co ji pÅ™edchází? SamozÅ™ejmÄ› láska, která nás provází celým naÅ¡im životem. Od útlého vÄ›ku se uÄíme, jak být na lidi kolem sebe milí, jakými slovy můžeme ublížit a jaké se zkrátka ostatním neříkají, protože by mohly hodnÄ› bolet. VyÅ™Äené slovo už nikdy nevezmete zpátky, ani párem volů, to například mÄ› párkrát Å™ekla moje maminka, a to jsme si nikdy neÅ™ekly nic tak Å¡karedého, abychom na sebe musely být naÅ¡tvané, ani nikdy nic sprostého, protože to by si v životÄ› ÄlovÄ›k nedovolil, ale v dneÅ¡ní dobÄ› je to zase trochu jiné, i když nÄ›které vÄ›ci zůstávají stejné nebo by se mÄ›nit nemÄ›ly a tím zrovna máme na mysli i úctu ke svým rodiÄům. Proto nás také láska obklopuje už od dÄ›tství, kdy nás milují naÅ¡i rodiÄe a dávají nám potÅ™ebou lásku, abychom i my ji jednou mohli rozdávat a umÄ›t milovat.

Láska prochází našimi životy

Až jednoho dne poznáte také svou lásku, která bude po vaÅ¡em boku od doby, co se prvnÄ› uvidíte, pÅ™es dobu, kdy spolu budete randit a chodit až do doby, kdy to bude vážnÄ›jší. Budete spolu bydlet nebo mít dÄ›ti, protože dneska posloupnost tÄ›chto událostí není niÄím dána, a nakonec možná dojdete i do doby, kdy budete chtít být svoji. To se láska rozvine jeÅ¡tÄ› více a vydrží, snad už navÄ›ky. Od toho se také ženy na tuto velkou událost náležitÄ› těší. Zkrášlují se a půjÄují svatební Å¡aty, aby vypadaly nádhernÄ›. A také jsou v tento den jedineÄné a naprosto úchvatné.