Slyšeli jste někdy, například ve škole v hodinách fyziky, že elektroinstalace v domě je „živá soustava“? Pochopitelně se nejedná o živého tvora, ale tím, že tu probíhají určité děje, nezávislé na lidském vědomí, jde o mechanismus, který je k živým organismům přirovnáván. Ačkoli je elektřina neviditelná, neslyšitelná a není cítit, napájí elektrické spotřebiče a může vás i usmrtit. Velice podobné je to i v topení. To vás sice neusmrtí, ale živá soustava to je. Neustále tu v době své činnosti cirkuluje topná kapalina, nejčastěji voda s nemrznoucím roztokem. Cirkulace probíhá na základě změny teplot ohřáté a chladnější tekutiny a někdy je tu v provozu i hnací čerpadlo.

palivové dřevo

Průtokem vody dochází k neustálé interakci kapaliny s kovovým vnitřkem potrubí, armatur a topných těles (radiátorů) a svým způsobem se jedná o vodní erozi. Do vody se uvolňují drobné úlomky koroze, kovové částečky a množí se tu bakterie, které se některými kontaminanty živí. Toto vše se pak postupně usazuje v podobě kalu díky gravitaci na spodní straně topných těles a trubek a zcela logicky je zanáší a ucpává. Za jistý čas, pokud se problém přehlíží, může topení výrazně snížit výkon a vy zbytečně utrácíte peníze za spotřebovaný topný zdroj.

regulační ventil topení

Jestliže máte podezření, že radiátory netopí, jak by měly, a že máte vyšší spotřebu dřeva, zemního plynu či elektřiny, je čas povolat na čištění topení instalatéry. Existují metody, jimiž se doslova vytáhnou kaly z topné soustavy a ta pak začne pracovat, jako nová. V podstatě je to obdoba čištění koberců, ty je také zapotřebí občas vyčistit mokrou metodou a strojem, protože pouhým vysavačem odstraníte jen část prachu a mnoho částic se tu smísí s lidským potem a tukovou složkou a vytvoří tu zašlapanou nevzhlednou a páchnoucí vrstvu. Zapamatujte si tedy, že vaši pozornost vyžadují nejen koberce a elektroinstalace, která se podrobuje pravidelným revizím, ale i ústřední topení s radiátory, případně topnou soustavou podlahového vytápění.