Sportovní aktivity jsou podle mého názoru opravdu hodně důležité. Bez sportu by to bylo opravdu hodně smutné. Také ale znám dokonce několik lidí, kteří třeba vůbec nemají rádi sport a nebo zase lidé, kteří nemůžou sportovat. A samozřejmě, že když lidé mají nějaké zdravotní problémy, tak nemůžou sportovat. Pokud jim to tedy lékař nedovolí. Já sama jsem také chodila kolikrát na rehabilitace. Musím uznat, že to bylo opravdu hodně bolestivé, a když jsem potom ještě chodila na ozdravné masáže, tak to také bylo hrozné. Mě to tak strašně bolelo. Ty masáže byly opravdu tak pevné, a tak přímé, že mě z toho bolelo celé tělo.

Bez sportu to opravdu nejde.

Možná tak týden. Pak jsem si Å™ekla, že radÄ›ji na ty rehabilitace chodit nebudu, protože to bylo opravdu katastrofální. Místo toho, abych cviÄila v rehabilitaci, tak jsem radÄ›ji zaÄala plavat a také jsem zaÄala hrát volejbal a Å™eknu vám, že bolesti zad a také kyÄlí mÄ› opravdu opustily. Jsem ráda, že právÄ› sport pomáhá takhle lidem, když mají tÅ™eba nÄ›jaké bolesti. SamozÅ™ejmÄ›, že musí dÄ›lat takový sport, který vyhovuje zdravotnÄ›.

Děti potřebují sportovní aktivity.

Takže takže tÅ™eba kdybyste mÄ›li opravdu morbidní nadváhu, tak samozÅ™ejmÄ› nemůžete bÄ›hat a nebo dÄ›lat nÄ›jakou gymnastiku. Nejlepší pro vás bude jóga a nebo právÄ› zmínÄ›né plavání. Podle mého názoru plavání se hodí opravdu pro každého ÄlovÄ›ka a pro každou postavu, protože pÅ™i plavání, pÅ™i tomto sportu voda nadnáší vaÅ¡e tÄ›lo, takže je to potom v pohodÄ›. Já sama jsem si Å™ekla, že nejlepší by bylo, kdyby tÅ™eba lidé také více vÄ›dÄ›li, jak sportovat nebo co sportovat. NÄ›kteří lidé by tÅ™eba chtÄ›li dÄ›lat nÄ›jaký sport, ale bohužel tÅ™eba neví, jak na to. NÄ›kdy sport je opravdu nároÄný a mÄ›l by ÄlovÄ›k vÄ›dÄ›t, jak ho provozovat, jako například dÅ™epy. Jednou jsem si také zniÄila koleno tím, že jsem dÄ›lala Å¡patnÄ› dÅ™epy, takže od té doby, co jeÅ¡tÄ› dÅ™epuji, tak si dávám pozor, jak stojím a nebo jak jsem pÅ™ikrÄená, abych dÄ›lala dÅ™epy správnÄ›.