1) během práce si udělám přestávku

Tlak na výkon je v dnešní době obrovský, ale zároveň nikdo nechce abyste se strhla. A tak si během práce dělejte pravidelné pauzy a přestávky. Během nich se protáhněte, projděte a snězte něco zdravého a výživného. Vypijte sklenici vody a poté s chutí znovu do práce.

2) nebudu utrácet za věci, na které nemám finance

Nezadlužujte se a kupujte si jen vÄ›ci, na které máte dostatek finanÄních prostÅ™edků. VážnÄ› potÅ™ebujete novou znaÄkovou kabelku nebo ji chcete jen proto, že ji zrovna dnes vynesla sousedka? A neudÄ›lá vám stejnou službu podobná jen o polovinu levnÄ›jší? 

žena

3) odhlásím odběr profilům, které u mě vzbuzují závist a žárlivost

Nesledujte profily, které vám nedÄ›lají dobÅ™e na duchu. Profily, které sledujete by vás mÄ›ly inspirovat, povzbuzovat Äi vzdÄ›lávat a ne vzbuzovat negativní pocity.

4) zaměřím se na své emoce

Berte vážnÄ› své emoce a zkuste rozklíÄovat, proÄ se vám neustále opakují. Rozdýchejte je a poté pusÅ¥te pryÄ.

5) omezím alkohol a nebudu si ho ordinovat pokaždé jako jednoduchou pomoc od nervů

Alkohol vám od stresu opravdu nepomůže. Je to spíše naopak. DlouhodobÄ› spustí vyšší hladinu stresového hormonu kortizolu a tu se pak budete snažit  umlÄet další sklenkou. Dostanete se do zaÄarovaného kruhu, ze kterého je jen jedno východisko. A to pÅ™estat pít alkohol úplnÄ›.

6) budu dodržovat spánkovou hygienu

ChoÄte spát ve stejnou hodinu a dennÄ› spÄ›te 7-8 hodin. Ložnici dobÅ™e vyvÄ›trejte a zatemnÄ›te.

žena

7) z práce pÅ™ijdu s Äistou hlavou

Nenoste si práci domů. Jakmile v zamÄ›stnání zabouchnete dveÅ™e, soustÅ™eÄte se už jen na nadcházející aktivity. Rodinu, přátelé, kino s kamarádkou, veÄeÅ™i s partnerem, oblíbený seriál a tak dále. Práce pÅ™ijde na Å™adu až druhý den ráno. Do té doby nemá v hlavÄ› místo.

8) co si slíbím, to také dodržím

Předsevzetí, která si slíbíte, také dodržte.