VdÄ›Änosti 

Už jste nÄ›kdy uvažovali nad tím, jaký život dokáže být krásný? A to i pÅ™esto, že nás na životní cestÄ› Äeká plno složitých pÅ™ekážek, které musíme pÅ™ekonat. ProÄ to tak ale vlastnÄ› je, že Äelíme pÅ™ekážkám v životÄ› a jaký to má smysl? I když to možná hodnÄ› lidí nepobírá a stále nechápe, je to úplnÄ› jednoduché. V životÄ› se nám naskytne hodnÄ› pÅ™ekážek, které musíme pÅ™eskoÄit a jít dál. ProÄ vlastnÄ› pÅ™ekážky v životÄ› jsou? Aneb bez pÅ™ekážek bychom si niÄeho nevážili. VezmÄ›te si situaci, že máte vyhlédlou práci, ale není jednoduché dostat místo v dané firmÄ›. Pokud ale seberete veÅ¡kerou odvahu a budete se o pracovní místo ucházet, už tím vlastnÄ› Äelíte vlastním obávám a strachu – a i když se na pracovní pozici nedostanete, alespoň jste to zkusili.

s

I snaha se cení. A v dneÅ¡ní dobÄ› obzvlášť. Nebo si procházíte nároÄným obdobím ve vztahové oblasti – partner vám nadává, kÅ™iÄí na vás, je na vás agresivní a zlý. Tohle je docela složitá pÅ™ekážka. Ale když seberete zbytky svých sil a uvÄ›domíte si svou cenu a od partnera odejdete, pÅ™eskoÄili jste složitou pÅ™ekážku. Ale zvládli jste to. A teÄ jste silnÄ›jší osoba a zase jste se posunuli nÄ›kam dál.. K tomu se taky váže docela dost téma vdÄ›Änosti.

myslenky

Já osobnÄ› jsem si nikdy neuvÄ›domovala, že projevit vdÄ›Änost za nÄ›co v mém životÄ› je důležité. Až teÄ v poslední dobÄ› jsem zjistila, že to opravdu funguje.. Já si píšu vdÄ›Änosti na papír. Píšu si vÅ¡echno, za co jsem vdÄ›Äná. Může to být cokoliv. Že jsem se ráno probudila, že moje rodina je zdravá, že nemám žádné zdravotní postižení a tak dále. Každý ÄlovÄ›k by mÄ›l být vdÄ›Äný za to, co v životÄ› má, i když si myslí, že toho má málo. Ale ono už jenom to, mít kde bydlet, mít stÅ™echu nad hlavou, jídlo a vÅ¡echny základní potÅ™eby je v dneÅ¡ní dobÄ› výhra. NÄ›kteří lidi jsou bez domova a já osobnÄ› si to vůbec nedokážu pÅ™edstavit.