Asi není žádným tajemstvím, že v posledních několika letech není naše ekonomická situace zrovna ideální. Hlavním důvodem je nejen hospodaření vlády, ale také pandemie coronaviru a následná válka na Ukrajině. A nezdá se, že by se v tomto ohledu situace zlepšovala.

 

PÅ™esto mnoho lidí tvrdí, že naÅ¡i ekonomiku by bylo pomÄ›rnÄ› lehké napravit, a Äasto také nabízí nejrůznÄ›jší Å™eÅ¡ení. NeuvÄ›domují si vÅ¡ak, že celá situace je mnohem složitÄ›jší, než by se mohla na první pohled jevit. ŘeÅ¡ení tedy není tak snadné, jak si nÄ›kteří lidé myslí.

 

ekonomika není nic snadného

 

V první Å™adÄ› je zde fakt, že mnoho odvÄ›tví, například zdravotnictví Äi Å¡kolství, jsou podfinancovány. Logické by tedy bylo vyÄlenit na nÄ› více penÄ›z z rozpoÄtu. Otázkou vÅ¡ak je, kde na nÄ› vzít, když už tak máme pouze nezbytné výdaje.

 

Podobně je tomu s důchodovým systémem. Ukazuje se, že ten průběžný, který je u nás zavedený, není rozhodně ideální. Ano, fungoval velmi dobře v době, kdy bylo mnohem více pracujících lidí než důchodců. Situace se však bohužel dnes obrátila, a tak v podstatě není nikdo, kdo by na ně vydělal. Důsledkem toho je nižší valorizace důchodů. I zde by to tedy chtělo změnu, ale jakou? Každá, kterou bychom provedli, by důchody alespoň prozatím snížila, a do toho žádná vláda nepůjde.

 

na ekonomiku má vliv mnoho faktorů

 

SamozÅ™ejmÄ› jsou zde také pohledávky vůÄi naÅ¡im zahraniÄním věřitelům. Ano, máme půjÄené peníze od jiných zemí, a ty musíme samozÅ™ejmÄ› vrátit. OvÅ¡em když stát nezíská tolik, kolik by potÅ™eboval, pak je situace těžká.

 

Ano, jednoduchým řešením by bylo zvýšení daní, i to by však bylo kontraproduktivní – lidé by pak kupovali méně, což znamená, že by se méně vyrábělo, objem obchodu by byl menší a méně by se tak na daních vybralo.

 

Je tedy jasné, že najít řešení nedokáže každý, a že není tak jednoduché, jak si mnozí myslí. Není tedy divu, že je k tomu zapotřebí diskusí s odborníky. To je však něco, co jen málokdo pochopí.